ഇനിയീ മുഖം ഓര്‍മയില്‍ സൂക്ഷിക്കാം

സയ്യിദ്‌ മുഹമ്മദലി
ശിഹാബ്‌ തങ്ങള്‍
(04-05-1936) - (01-08-2009)

ചരിത്രത്തോടൊപ്പം നടന്ന്,
ചരിത്രത്തെ തിരുത്തി,
ഒടുവില്‍ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വഴി മാറി..


എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും തങ്ങള്‍ എടുത്തു.
ഇത് അവസാനത്തെ തീരുമാനം.
അത് ദൈവത്തിന്റെത്.

പ്രാര്‍ഥനകളോടെ..