ഒബാമയുടെ റോഡ്‌ മാപ്പ്, നെതന്യാഹുവിന്റെ റോഡ്‌ ബ്ലോക്ക്‌