ഗള്‍ഫിലും പവര്‍ കട്ട് !!!

കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ഏതോ വൈദ്യുതി വിദഗ്ധന്‍ ഗള്‍ഫില്‍ എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹെയര്‍ കട്ട് എന്നല്ലാതെ പവര്‍ കട്ട് എന്നത് ഇവിടത്തുകാര്‍ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരാഴ്ചയില്‍ ഏറെയായി നാട്ടിലേക്കാള്‍ വലിയ പവര്‍ കട്ടാണ് ഇവിടെ. ജിദ്ദ നഗരത്തിലെ ഇന്റസ്ട്രിയല്‍ സോണില്‍ ദിവസം ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് മുങ്ങുന്ന വെളിച്ചം പിന്നെ പൊങ്ങുന്നത് നാല് മണിക്കാണ്. മാലോകരേ നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെന്താണ്?