സ്വീകരണം അടിപൊളി..


കേന്ദ്ര റെയില്‍വേ സഹമന്ത്രി ഇ അഹമ്മദിന് വള്ളിക്കുന്ന് റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍ പരിസരത്ത് നല്‍കിയ സ്വീകരണത്തില്‍ (14.06.2009) നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍.