മിസ് ഫോട്ടോജെനിക്ക്

കടലുണ്ടിക്കടവിലെ (വള്ളിക്കുന്ന് കടവെന്നും പറയാം കെട്ടോ.. ) പുതിയ പാലം.. അറബിക്കടലും കടലുണ്ടി പുഴയും ഇഴുകി ചേരുന്നിടത്തെ ഈ പാലത്തിന്റെ ചന്തം.. അതൊന്നു വേറെ തന്നെയാണ്.. ഒരു വശത്ത് ദേശാടനക്കിളികളുടെ കലപിലയും മീന്‍ വലകളുടെ ചലപിലയും .. മറുവശത്താകട്ടെ തിരമാലകളുടെ തകധിമി.. പാലത്തിനു നടുവിലോ കാഴ്ചക്കാരുടെ ജഗപൊഗ.. പാലങ്ങളുടെ ഒരു സൌന്ദര്യ മത്സരം വന്നാല്‍ മിസ് ഫോട്ടോജെനിക്ക് പട്ടം ഇവള്‍ക്ക് ഉറപ്പ്..