തവളയും നീര്‍കോലിയും വിയെറ്റ്നാമിലേക്ക്...


നീര്‍കോലി തവളയോട് ചോദിച്ചു
നീ വാര്‍ത്ത‍ കേട്ടോ ?

എന്തോന്ന് വാര്‍ത്ത ? ഇടുക്കിയില്‍ മഴയില്ലെന്നല്ലേ .. വൃഷ്ടി പ്രദേശത്ത് ?

അല്ലെന്നേ. വയല്‍ നികത്തുന്നവരെ ജയിലില്‍ ഇടുമെന്ന്. ഇന്ത്യാവിഷനില്‍ ഫ്ലാഷ് ന്യൂസ് ഉണ്ട്.. നമുക്കു നല്ല കാലം വരുന്നെന്നു തോന്നുന്നു.

ഇതൊക്കെ ഒരു തരം നമ്പര്‍ ആണെടെ.. നമ്മളെയിട്ടു കൊതിപ്പിക്കാന്‍.. ഒരു കിലോ അരിക്ക് നുറു രൂപയെങ്കിലുമാകട്ടെ , ഇവന്മാര്‍ പാറപ്പുറത്തും നെല്ലുണ്ടാക്കും..

പക്ഷേ അത് വരെ നമ്മള്‍ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുമെന്നാ?

നീ ഒരു വേള്‍ഡ് മാപ് സംഘടിപ്പിക്ക്‌.. വിയെറ്റ്നാം, കംബോഡിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, .. എളുപ്പം എവിടെക്കാണോ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു പിടിക്കാം..