ആത്മവിശ്വാസത്തിന്‍റെ കുട

വരള്‍ച്ചയുടെ കാലത്ത് മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാര്ത്ഥിക്കുവാന്‍ ഗ്രാമവാസികള്‍ തീരുമാനിച്ചു. പ്രാര്‍ത്ഥന ദിവസം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി.

ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി മാത്രം കുടയുമായി എത്തി.


പ്രാര്‍ത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്‍റെ കുട ചൂടി അവന്‍ പുഞ്ചിരിച്ചു. അപ്പോള്‍‍ കുളിര്‍ കാറ്റ് അവന്‍റെ കവിളുകളെ തലോടി. ഭൂമിയുടെ ഏതോ അതിരുകളില്‍ നിന്നെത്തിയ ചുടുകാറ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് തീ തുപ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു.